Translate

http://cohtran.branded.me/

http://cohtran.branded.me/
http://cohtran.branded.me/

*********************************
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến WA

nguồn : Math Problem Solver

3DFunctionsPlotter

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Toán đơn giản - Chương 3 . COLLEGE ALGEBRA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 3 . 3.1
Chương 33.1 HÀM SỐ MŨ . 
3.2 HÀM SỐ LOGARITHM .
3.3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ – TÍNH CHẤT HÀM SỐ LOG .
3.4 MÔ HÌNH HÀM MŨ VÀ HÀM LOGARITHM .
3.5 HÀM SỐ MŨ – ĐẦU TƯ .
3.6 LỢI TỨC ĐỒNG NIÊN – VAY TRẢ GÓP .
3.7 HÀM SỐ LOGISTIC VÀ GOMPERTZ  .

Công cụ . 

t1. Công thức lũy thừa .t2.  Lãi đơn    
Công thức của lãi đơn  I thu được trên khoản đầu tư  P  dollars với lãi suất năm   r   trong    t  năm là  

   I  =  P r t  

Tổng vốn đầu tư và lãi thu được được gọi là kết số của khoản đầu tư ký hiệu là  S    

S  =  P  +  I  =  P  +  P r t  =  P ( 1  + r t  )  Bài giảng   

3.1               HÀM SỐ MŨ  .


Chủ đề   

- Vẽ đồ thị hàm mũ .. 
- Tăng trưởng và suy giảm mũ .
- Phép biến đổi đồ thị .
- Cơ số Neper   e  .

Ứng dụng 
- Quỹ liên bang .
- Bán giảm giá  .


Khái niệm cơ bản 
* Hàm số mũ tăng trưởng  – Tiệm cận ngang  – Phép biến đổi đồ thị hàm mũ  – Cơ số Neper   e .


1.  Hàm số mũ . 

Ta có thể dùng phần Giải toán trực tuyến WA trên Blog này để tìm số tuần lễ sau khi kết thúc đợt bán giảm giá với doanh số  $500 như sau

- Nhập vào ô   Your Problem :  solve(1000*2^(-0.5*x)=500)
- Click Submit .


Trần hồng Cơ 
25/09/2012


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.

-------------------------------------------------------------------------------------------
 Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
 Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
 Albert Einstein .

*******

Blog Toán đơn giản đăng tải các thông tin chuyên ngành của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .

Lưu ý :
Blog không tiếp người tàu -
chinese are not welcome here .

Bài viết được xem nhiều trong tuần

Danh sách Blog

Liên hệ

Flash-based rich text editor