Translate

http://cohtran.branded.me/

http://cohtran.branded.me/
http://cohtran.branded.me/

*********************************
Vẽ đồ thị trong Oxyz plot3D(f(x,y),x=..,y=..)
Vẽ đồ thị trong Oxy plot(f(x),x=..,y=..)
Đạo hàm derivative(f(x))
Tích phân Integrate(f(x))


Giải toán trực tuyến WA

nguồn : Math Problem Solver

3DFunctionsPlotter

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.7

 TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.7


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.TOÁN ĐƠN GIẢN - Chương 2 . 2.7  Bài giảng   

2.7           BẤT ĐẲNG THỨC BẬC HAI  VÀ LŨY THỪA .  


Chủ đề  

- Giải bất phương trình bậc hai bằng phương pháp đại số và đồ thị .
- Giải bất phương trình lũy thừa .


Ứng dụng


- Tầm cao của phi đạn .
- Người sử dụng internet .
- Đầu tư.Khái niệm cơ bản  

* Bất phương trình bậc hai  - Giải bằng đại số  – Giải bằng đồ thị – Giá trị tới hạn  – Bất phương trình lũy thừa .


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.


------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toán học thuần túy, theo cách của riêng nó, là thi ca của tư duy logic. 
Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas. 
Albert Einstein .

*******

Blog Toán đơn giản đăng tải các thông tin chuyên ngành của tác giả và nhiều nguồn tham khảo trên Internet .

Lưu ý :
Blog không tiếp người tàu -
chinese are not welcome here .

Bài viết được xem nhiều trong tuần

Danh sách Blog

Liên hệ

Flash-based rich text editor